Groep 1-2

In groep 1-2 staat spelend leren centraal en krijgt uw kind thematisch onderwijs. Het schooljaar start met het thema Welkom. Diverse thema’s komen als herfst, sinterklaas en lente komen aan bod. Op deze thema’s zijn de speelhoeken, werkjes en kringactiviteiten aangepast. Wij bieden uw kind veel structuur en duidelijkheid.

Een dag in groep 1-2

Om 8.20 uur gaat de hoofdingang open en mag u mee naar binnen om uw kind naar de klas te brengen. Om 8.30 uur gaat de deur van het klaslokaal dicht en start de les. Elke woensdag is het spelinloop, dan kunt tot 8.45 uur samen met uw kind een werkje doen in de klas. 

Twee keer per dag is er een speel/werkles, waarbij de kinderen in hoeken en groepen gaan spelen en werken. Middels het keuzebord kunnen de kinderen aangeven wat ze gaan doen. In onze kleuterklassen wordt er veel gewerkt met de kleine kring, waarbij steeds aan een klein groepje kinderen spelenderwijs een lesje wordt aangeboden. Hierbij komen alle kinderen aan de beurt en kan er ook bij de kleuterklassen al goed gedifferentieerd worden.
Volgens een vast rooster maakt de groep van uw kind gebruik van het speellokaal en met regelmaat gaat uw kind naar buiten. Om 15.00 uur gaat de school uit. 

Thuis inspelen op school

Bij de deur kunt u zien wat binnen het thema centraal staat.  Zo kunt u thuis inspelen op wat uw kind op school leert. In de klas hangt een woord- en lettermuur, die zich gedurende het thema vult. 

Snel naar