Ontwikkelingen i.v.m. Corona-virus

In verband met het tegengaan van de verspreiding van het Coronavirus is de school gesloten tot de meivakantie (deze begint maandag 20 april). 

Kinderen van wie een van de ouders een beroep uitoefent, dat staat op de lijst met cruciale beroepen, kunnen naar school komen. Deze kinderen worden van 8.20 uur tot 15.00 uur opgevangen. Kinderen die normaliter naar de VSO en/of BSO gaan, krijgen via Kern bericht over het opvangen.

Houd uw mail en Klasbord alstublieft goed in de gaten voor de laatste ontwikkelingen en informatie.

Wij danken u voor uw medewerking en begrip. 

Snel naar