Schoolgids en formulieren

U kunt hier belangrijke formulieren en informatie downloaden.

Basisonderwijs
In de schoolgids vindt u inhoudelijke informatie over het onderwijs en de organisatie in en rond de school.


Informatieboekje IKC De Piramide 2020-2021.pdf
Schoolgids IKC De Piramide 2020-2021.pdf
Voor-aanmeldformulier IKC De Piramide.pdf
Verlofformulier

Snel naar