Schoolgids, documenten en formulieren

U kunt hier belangrijke formulieren en informatie downloaden.

Basisonderwijs
In de schoolgids vindt u inhoudelijke informatie over het onderwijs en de organisatie in en rond de school.


Informatieboekje IKC De Piramide 2020-2021.pdf

Schoolgids IKC De Piramide 2020-2021.pdf

Schoolondersteuningsprofiel 2021-2022.pdf

Voor-aanmeldformulier IKC De Piramide.pdf

Verlofformulier

Protocol weglopen.pdf

Snel naar